Họp lấy ý kiến và bỏ phiếu bổ nhiệm nhiệm kỳ II với đồng chí Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thanh niên

Sáng ngày 30/5/2024, tại phòng họp Nhà xuất bản Thanh Niên đã tổ chức họp, lấy ý kiến và bỏ phiếu tái bổ nhiệm nhiệm kỳ II với đồng chí Giám đốc, Tổng Biên tập Lê Thanh Hà. Tới dự cuộc họp có sự tham dự của đồng chí Đặng Quang Hưng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thanh Hà, Giám đốc, Tổng Biên tập, đồng chí Nguyễn Tiến Thăng – Bí thư Chi bộ, đồng chí Quách Xuân Liên – Phó Giám đốc, đồng chí Bùi Bạch Hải – Phó Giám đốc chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Thanh Niên. Sau phần phát biểu chia sẻ những mặt tích cực, thuận lợi và đã thực hiện được của đồng chí Giám đốc Lê Thanh Hà, còn những mặt hạn chế tồn tại của đơn vị mà người quản lý cần phát huy, thay đổi cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Giám đốc – Tổng Biên tập mong muốn tập thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Thanh niên cùng đồng thuận, chung tay để cùng phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh hơn nữa và đạt được những yêu cầu đề ra. Cuộc họp đã diễn ra trong không khí đoàn kết, chia sẻ và góp ý chân thành. Cuối buổi họp tất cả cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Thanh niên đã tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định và yêu cầu của cuộc họp. Cuộc họp đã diễn ra thành công tốt đẹp!