2323123
Từ khóa : Sách Đoàn - Đội,....
THÔNG BÁO
Video : LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH


1/ Ban Giám đốc
Giám đốc: Nguyễn Xuân Trường: ĐT 0986.577.555
Phó Giám đốc: Quách Xuân Liên: 04.62631721 - 0913229123
2/ Ban biên tập:
Trưởng Ban: Nguyễn Tiến Thăng ĐT 04.62631715
3/ Phòng sản xuất phát hành - kinh doanh dịch vụ
ĐT: Phát hành 04.62631722
4/ Phòng hành chính - Tài vụ
Trưởng Phòng :Phan Thanh Thủy; ĐT 04.62631724
Phó trưởng Phòng: Nguyễn Đức Gia; ĐT 0462631728